Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Публічне управління та митне адміністрування».

«Публічне управління та митне адміністрування» – це науково-практичний журнал з публічного управління, заснований у 2015 році Університетом митної справи та фінансів. Видання є правонаступником наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління», що заснований у 2009 році.

ISSN 2310-9653 (Print) 2664-6145 (Online)

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1136 від 11.04.2024 року

Журнал внесено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «публічне управління та адміністрування» (спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Наукова направленість: теорія та історія публічного управління, механізми публічного управління, публічна служба, регіональне управління та місцеве самоврядування, публічне управління у сфері державної безпеки та митної справи.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, польська.

Науковий журнал «Публічне управління та митне адміністрування» об'єднує відомих вчених та практиків у сфері публічного управління та адміністрування.

Запрошуємо усіх бажаючих до творчої співпраці!