Весь випуск

PDF

Статті

 

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

А. В. Акімов
Створення загальнодержавної програми національно-патріотичного виховання. Роз’ясннення фундаментальних основ державної безпеки, її суті на основі національної історії та атвентичності

Н. Л. Виноградова, Р. В. Попов, В. І. Кравченко
Посилення інституційної спроможності системи антикорупційних органів в умовах війни (на прикладі діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції)

Ю. М. Дзюрах, Ю. Б. Дмитришин
Сучасні тенденції державної політики розвитку приватної медицини в Україні

Л. М. Івашова, Р. О. Кудряшов
Неформальні течії як відзеркалення стану громадянського суспільства та їх вплив на державну молодіжну політику: від давнини до сьогодення

В. І. Коломий
Управлінські підходи у сфері реалізації принципів диференційованості та адресності при наданні послуг з державної соціальної підтримки на сучасному етапі

Р. В. Корнєєв, Н. І. Шевченко
Стратегічні орієнтири державної підтримки малого та середнього бізнесу в умовах воєнного стану

М. М. Разумей, Д. О. Кухтін
Структура митної системи України в контексті європейської практики управління митними ризиками

І. С. Стеців
Нормативно-правове забезпечення економічного механізму державного управління продовольчою безпекою у частині регулювання доходів населення

О. С. Твердохліб
Міжнародний досвід у сфері захисту прав споживачів та його застосування в Україні

В. В. Ченцов, О. І. Бобровський
Системне удосконалення інформатизації діяльності органів виконавчої влади в Україні

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА: ТЕОРІЇ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ

Л. М. Івашова, Л. І. Бондаренко
Удосконалення змісту, організації й управління системою професійного навчання та підвищення кваліфікації державних службовців

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

К. Ю. Акула
Місцевий референдум як форма участі громади у муніципальному управлінні